Kontakt

Senior Alarm Call Centrum – riešenie problémov

V prípade riešenia problémov s nedostupnosťou služby alebo otázok týkajúcich sa obsluhy systému postupujte podľa nasledovných pokynov. Linky do jednotlivých rozhraní:
Neviem sa prihlásiť do web rozhrania call center agenta
Nie je možné zrealizovať telefonické spojenie (všeobecne)
  • Overte prosím registráciu Call Manager lišty v prehliadači (tlačidlo prihlásenie musí byť zelené)
  • Pokúste sa zostaviť hovor manuálnym zvolením čísla na číselníku telefónu
  • Okamžite kontaktujte ondrej.labaj@telekom.sk, +421903419950
Telefonické spojenie na zariadenie monitorovanej osoby je možné zrealizovať, ale hlasová komunikácia je neúspešná prípadne veľmi nekvalitná.
Zákazník/ Monitorovaná osoba vám v telefonickom rozhovore oznámil problém s jeho zariadením*
Mám iný technický problém, ktorý je poTrebné urgentne riešiť
Ostatné

*Konkrétna funkcionalita je závislá od typu poskytnutého testovacieho zariadenia a nastavenia používateľa
POZNÁMKA: tento manuál bude priebežne dopĺňaný podľa požiadaviek a presunu kompetencií na kolegov z monitorovacieho centra ST.